[اسم]

weeknight

/ˈwiːknaɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شب هفته

  • 1.My parents don't let me go out on weeknights.
    1. پدر و مادرم نمی‌گذارند من شب‌های هفته بیرون بروم.
توضیح درباره واژه weeknight
واژه weeknight به معنای «شب هفته» به شب‌هایی گفته می‌شود که فردایش فرد باید به مدرسه یا سرکار برود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان