[اسم]

weevil

/ˈwiːvl/
قابل شمارش

1 سوسکچه سرخرطومی‌ (نوعی سوسک)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان