[اسم]

weepy

/ˈwiːpi/
قابل شمارش

1 (فیلم، کتاب و ...) گریه‌آور (فیلم، کتاب و ...) غم‌انگیز

مترادف و متضاد tear-jerker weepie
[صفت]

weepy

/ˈwiːpi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: weepier] [حالت عالی: weepiest]

2 اهل گریه متمایل به گریه و زاری، گریان

مترادف و متضاد tearful
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان