[تخصیص گر]

which

/wɪtʃ/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کدام کدام یک، کدامین

معادل ها در دیکشنری فارسی: کدام
 • 1.Which jacket do you prefer?
  1. کدام کت را ترجیح می‌دهی؟
 • 2.Which of the applicants got the job?
  2. کدام یک از داوطلبان آن کار را گرفت؟
 • 3.Which of the patients have recovered?
  3. کدام یک از بیماران بهبود یافته‌اند؟
which one
کدام یکی
 • I don't know which one to choose.
  نمی‌دانم کدام یکی را انتخاب کنم.
which time
کدام زمان/چه زمانی
 • Which time is better for you - 12:15 or 12:45?
  کدام زمان برای تو مناسب‌تر است؛ 12:15 یا 12:45؟
کاربرد تخصیص‌گر which به معنای کدام/کدام یک
معادل تخصیص‌گر which در فارسی "کدام" یا "کدامین" است. این تخصیص‌گر به‌عنوان کلمه‌ای پرسشی، در جملات سوالی استفاده می‌شود. وقتی که بخواهیم درباره چیزی یا کسی (مفرد یا جمع) سوالی بپرسیم و از مخاطب بخواهیم که به‌صورت دقیق پاسخ دهد، از این تخصیص‌گر استفاده می‌کنیم. مثال:
"?Which jacket do you prefer" (کدام کت را ترجیح می‌دهی؟)
"?Which of the patients have recovered" (کدام یک از بیماران بهبود یافته‌اند؟)
[ضمیر]

which

/wɪtʃ/

2 کدام

 • 1.Which do they want me to do, declare war or surrender?
  1. کدام را می‌خواهند من انجام دهند، اعلام جنگ یا تسلیم؟
 • 2.Which is better exercise—swimming or tennis?
  2. کدام ورزش بهتری است؛ شنا یا تنیس؟
کاربرد ضمیر which به معنای کدام/کدامین
معادل ضمیر which در فارسی "کدام" است. این ضمیر به‌عنوان کلمه‌ای پرسشی، در جملات سوالی استفاده می‌شود. وقتی که بخواهیم درباره چیزی یا کسی (مفرد یا جمع) سوالی بپرسیم و از مخاطب بخواهیم که به‌صورت دقیق پاسخ دهد، از این ضمیر استفاده می‌کنیم.

3 که (ضمیر موصولی)

 • 1.His best movie, which won several awards, was about the life of Gandhi.
  1. بهترین فیلم او که چندین جایزه برنده شد، درباره زندگی گاندی بود.
 • 2.We had to wait 16 hours for our plane, which was really annoying.
  2. مجبور شدیم 16 ساعت برای هواپیمایمان صبر کنیم که خیلی آزاردهنده بود.
in which case
که در این صورت
 • Your claim should succeed, in which case the damages will be substantial.
  ادعای شما باید موفقیت‌آمیز باشد، که در این صورت، خسارات اساسی خواهند بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان