[قید]

everyplace

غیرقابل مقایسه

1 همه جا هر جا

معادل ها در دیکشنری فارسی: همه جا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان