[صفت]

everyday

/ˈɛvriˈdeɪ/
غیرقابل مقایسه

1 روزانه روزمره، معمولی

معادل ها در دیکشنری فارسی: همه روزه هر روزه
مترادف و متضاد daily
  • 1.everyday activities
    1. فعالیت‌های روزانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان