[صفت]

exploitative

/ɛksplˈɔɪɾətˌɪv/
قابل مقایسه

1 استثماری استثمارگرایانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: استثماری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان