[اسم]

fashion designer

/ˈfæʃən dɪˈzaɪnər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 طراح مد طراح لباس

  • 1.He was a fashion designer when he was young.
    1. او طراح مد [لباس] بود، وقتی که جوان بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان