[صفت]

flowered

/flˈaʊɚd/
قابل مقایسه

1 گلدار گل گلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: گل‌منگلی گل‌دار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان