[اسم]

flowerbed

/flˈaʊɚbˌɛd/
قابل شمارش

1 باغچه زمین گلکاری شده

معادل ها در دیکشنری فارسی: باغچه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان