[اسم]

fluxmeter

/flˈʌksmiːɾɚ/
قابل شمارش

1 شارسنج (فیزیک)

معادل ها در دیکشنری فارسی: شارسنج
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان