[عبارت]

make a call

/meɪk ə kɔl/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تماس گرفتن (تلفن) زنگ زدن

معادل ها در دیکشنری فارسی: تلفن کردن
  • 1.Let me make a call first.
    1. بگذار اول یک تماس بگیرم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان