[عبارت]

make a choice

/meɪk ə ʧɔɪs/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 انتخاب کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان