[عبارت]

make a comeback

/meɪk ə ˈkʌmˌbæk/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دوباره موفق شدن دوباره به جایگاه خود برگشتن

  • 1.The former world champion is hoping to make a comeback.
    1. قهرمان سابق جهان، امیدوار است (به مقام خود) بازگشت کند [قهرمان سابق جهان، امیدوار است مقام خود را پس بگیرد].

2 به بازی برگشتن (مسابقه) امتیازات یا گل‌های خورده را جبران کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان