[عبارت]

make a change

/meɪk ə ʧeɪnʤ/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تغییر ایجاد کردن

  • 1.I have no authority to make a change.
    1. من هیچ اختیاری برای تغییر ایجاد کردن ندارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان