[عبارت]

make a comment

/mˌeɪk ɐ kˈɑːmɛnt/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نظر دادن اظهار نظر کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان