[عبارت]

period of time

/ˈpɪriəd ʌv taɪm/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دوره زمانی

  • 1.What is meant by period of time?
    1. منظور از دوره زمانی چیست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان