[اسم]

perimeter

/pəˈrɪmɪtər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 حول پیرامون

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیرامون
  • 1.Guards patrol the perimeter of the estate.
    1. نگهبانان حول منطقه گشت‌زنی می‌کنند.

2 محیط (هندسه)

معادل ها در دیکشنری فارسی: محیط
  • 1.What is the perimeter of the triangle?
    1. محیط مثلث چقدر است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان