[صفت]

perilous

/ˈpɛrələs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more perilous] [حالت عالی: most perilous]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خطرناک پرخطر

معادل ها در دیکشنری فارسی: ناامن مخاطره‌آمیز
مترادف و متضاد dangerous hazardous
  • 1.It is perilous to exceed the speed limit.
    1. گذشتن از سرعت مجاز خطرناک است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان