[اسم]

vacuum cleaner

/ˈvækjuəm kliːnər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جاروبرقی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جاروبرقی
مترادف و متضاد Hoover
  • 1.A woman came in to pick up her vacuum cleaner that we'd repaired.
    1. یک خانم آمد تا جاروبرقی که ما تعمیر کرده بودیم را پس بگیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان