[اسم]

vagina

/vəˈdʒaɪnə/
قابل شمارش

1 مهبل واژن

معادل ها در دیکشنری فارسی: مهبل کس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان