[اسم]

vacuum flask

/vˈækjuːm flˈæsk/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فلاسک

معادل ها در دیکشنری فارسی: فلاسک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان