[صفت]

vaginal

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مهبلی وابسته به مهبل یا واژن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان