[اسم]

widowhood

/ˈwɪdoʊhʊd/
غیرقابل شمارش

1 بیوگی بیوه بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان