[صفت]

widowed

/ˈwɪdoʊd/
غیرقابل مقایسه

1 بیوه

معادل ها در دیکشنری فارسی: بیوه
  • 1.his widowed father
    1. پدر بیوه او
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان