[اسم]

widower

/ˈwɪdoʊər/
قابل شمارش

1 مرد همسر مرده مرد بیوه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان