[اسم]

widget

/wˈɪdʒɪt/
قابل شمارش

1 وسیله کوچک کاربردی وسیله مکانیکی کوچک

2 ویجت (برنامه‌نویسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان