[صفت]

worthless

/ˈwɜːrθləs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more worthless] [حالت عالی: most worthless]

1 بی‌ارزش به درد‌نخور

مترادف و متضاد valuable
  • 1.A check is worthless if you don't sign it.
    1. یک چک را اگر امضا نکنی بی‌ارزش است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان