[اسم]

worshipper

/ˈwɜrʃəpər/
قابل شمارش

1 عبادت‌کننده ستایش‌گر، -پرست

  • 1.Sun worshipper
    1 . خورشیدپرست
  • 2.Worshippers pray during Ramadan.
    2 . عبادت‌کنندگان هنگام رمضان نماز می‌خوانند [دعا می‌کنند].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان