[اسم]

pleasantry

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لطیفه شوخی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مطایبه مزاح
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان