[صفت]

contaminated

/kənˈtæməˌneɪtəd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more contaminated] [حالت عالی: most contaminated]

1 آلوده

مترادف و متضاد adulterate
  • 1.This contaminated water supply must be closed to the public.
    1 . این منبع آب آلوده باید به روی عموم بسته شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان