[صفت]

passionate

/ˈpæʃ.ə.nət/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more passionate] [حالت عالی: most passionate]

1 پرشور آتشین، پراشتیاق

a passionate kiss
بوسه‌ای آتشین
a passionate speech
سخنرانی پرشور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان